1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Αρχαία  
Νεοελληνική Γλώσσα  
Ιστορία  
Άλγεβρα  
Γεωμετρία  
Φυσική  
1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Αρχαία Ελληνικά   
Λατινικά  
Αρχ. Φιλοσοφία  
1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Μαθηματικά  
Φυσική  
Χημεία  
1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Τεχν. Επικοινωνιών  
Μαθηματικά  
Φυσική