: ΘΕΜΑΤΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΤΑ   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014 2015 2016 
line_table.png                                                            
   
Μαθηματικά  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
Φυσική
 Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Νεοελληνική Γλώσσα
  Νεοελληνική Γλώσσα
  Νεοελληνική Γλώσσα
  Νεοελληνική Γλώσσα
  Νεοελληνική Γλώσσα
  Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική
 Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ιστορία
  Ιστορία
  Ιστορία
  Ιστορία
  Ιστορία
  Ιστορία
Φυσική
 Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Βιολογία
  Βιολογία
  Βιολογία
  Βιολογία
  Βιολογία
  Βιολογία
Φυσική
 Νεοελληνική Γλώσσα
                                                                 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014 2015  2016
                                                                 
Αρχαία Ελληνικά  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχαία Ελληνικά 
  Αρχαία Ελληνικά 
  Αρχαία Ελληνικά 
  Αρχαία Ελληνικά 
  Αρχαία Ελληνικά 
  Αρχαία Ελληνικά 
Φυσική
 Νεοελληνική Γλώσσα
Νεολ. Λογοτεχνία  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Νεολ. Λογοτεχνία
  Νεολ. Λογοτεχνία
  Νεολ. Λογοτεχνία
  Νεολ. Λογοτεχνία
  Νεολ. Λογοτεχνία
  Νεολ. Λογοτεχνία
Φυσική
 Φυσική
Λατινικά  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Λατινικά
  Λατινικά
  Λατινικά
  Λατινικά
  Λατινικά
  Λατινικά
Φυσική
 Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ιστορία
  Ιστορία
  Ιστορία
  Ιστορία
  Ιστορία
  Ιστορία
Φυσική
 Νεοελληνική Γλώσσα
                                                                 
ΘΕΤΙΚΗ   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016
                                                                 
Μαθηματικά  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
Φυσική
 Φυσική
Φυσική  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
Φυσική
 Φυσική
Χημεία  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Χημεία
  Χημεία
  Χημεία
  Χημεία
  Χημεία
  Χημεία
Φυσική
 Φυσική
Βιολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Βιολογία
  Βιολογία
  Βιολογία
  Βιολογία
  Βιολογία
  Βιολογία
Φυσική
 Φυσική
                                                                 
                                                                 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014 2015  2016
Μαθηματικά  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
Φυσική
 Φυσική
Φυσική  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
Φυσική
 Φυσική
Χημεία - Βιοχημεία  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Χημεία - Βιοχημεία
  Χημεία - Βιοχημεία
  Χημεία - Βιοχημεία
  Χημεία - Βιοχημεία
  Χημεία - Βιοχημεία
  Χημεία - Βιοχημεία
Φυσική
 Φυσική
Ηλεκτρολογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ηλεκτρολογία
  Ηλεκτρολογία
  Ηλεκτρολογία
  Ηλεκτρολογία
  Ηλεκτρολογία
  Ηλεκτρολογία
Φυσική
 Φυσική
                                                                 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014 2015  2016
Μαθηματικά  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
  Μαθηματικά
Μαθηματικά
 Φυσική
Φυσική  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
  Φυσική
Φυσική
 Φυσική
Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.
  Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.
  Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.
  Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.
  Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.
  Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβαλ.
Φυσική
 Φυσική
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.
  Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.
  Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.
  Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.
  Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.
  Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.
Φυσική
 Φυσική
                                                                 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014  2015  2016
Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας
  Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας
  Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας
  Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας
  Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας
  Αρχ. Οικονομικής Θεωρίας
Φυσική
 Φυσική